Te Karanga O Te Tau Hou

Turangawaewae Marae 29 River Road, Ngāruawāhia, Waikato, New Zealand

The significance of Matariki is to celebrate the Māori New Year, which is heralded by the appearance of the star cluster known to most as the Pleiades. Te Ohu Whakaita Charitable Trust launches the Matariki Ki Waikato Festival on the nearest Friday to King Korokii Te Rata Mahuta Tawhiao Potatau Te Wherowhero's birth date. According […]

Currently full Free